Er is sinds kort aan klachtencoördinator benoemd, die de bewaking verzorgt voor de inkomende schriftelijke klachten.

De Woonplaats hanteert de volgende klachtenprocedure
Een brief wordt in eerste instantie naar een medewerker of een team doorgestuurd.
Zijn mensen niet tevreden met het antwoord, dan kan opnieuw een schriftelijke klacht worden ingediend en deze zal worden doorgestuurd naar diens hiërarchisch leidinggevende.
Is ook dit antwoord niet bevredigend, dan kunnen mensen een schriftelijke klacht indienen bij één van de de klachtencommissies.

Klacht indienen; hoe verloopt het interne proces bij De Woonplaats?

  • Alle schriftelijke klachten worden via een digitaal postsysteem doorgestuurd naar de klachtencoördinator.
  • De klachtencoördinator verstuurt dezelfde en uiterlijk de volgende dag een ontvangstbevestiging terug naar de indiener.
  • Vervolgens stuurt de klachtencoördinator de brief door naar de afdeling of medewerker die de brief inhoudelijk moet beantwoorden. Binnen 10 werkdagen moet een klacht afgehandeld zijn.

De klachtencoördinator bewaakt of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Er worden tot tweemaal toe herinneringen verstuurd naar degene die de klacht moet afhandelen. Wordt de klacht dan nog niet afgehandeld, dan stuurt de klachtencoördinator een melding naar zijn of haar leidinggevende met het verzoek dit op te pakken en er voor te zorgen dat de brief alsnog zo spoedig mogelijk beantwoord wordt.

Ik wil een klacht indienen, maar ik kan het niet zo goed verwoorden. En nu?
Zowel op het kantoor aan de Wethouder Beversstraat als bij alle wijkhuismeesters liggen speciale klachtenformulieren. Deze kunnen worden ingevuld en de formulieren worden vervolgens meegenomen in bovenstaande procedure.

Vragen
Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, bezoek via deze link de klachtenpagina van De Woonplaats of neem contact op met de medewerkers van De Woonplaats. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0900 – 9678.