Het HBE is aangesloten bij en heeft een relatie met:

Hier vind u nog een aantal handige websites

Bij het Huurdersplatform De Woonplaats zijn alle huurdersorganisaties gelieerd aan de woningstichting De Woonplaats aangesloten.
Het Huurdersplatform De Woonplaats behartigt alle algemene beleidszaken namens de aangesloten huurdersorganisaties.

Bij het Platform Huurdersverenigingen Enschede (PHE) zijn aangesloten de belangrijkste huurdersorganisaties van Enschede, te weten Huurders Belangenorganisatie Enschede, Huurdersfederatie Enschede, De Wönners en Bewonersrijk. Zij vertegenwoordigt daarmee het merendeel van de sociale en particuliere huurders in Enschede Het PHE pleegt namens de aangesloten huurdersorganisaties overleg met de Gemeente Enschede en het Platform Woningcorporaties Enschede (PWE) over algemene huurdersbelangen in Enschede.

De Bewonerscommissies (BC’s) werken op complex, buurt – of wijkniveau en behartigen op dat niveau de belangen van de betreffende huurders. BC’s hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het HBE.

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.