Bestuur

Jan Heupers

 • Bestuurslid HBE
 • Lid van Klachtencommissie HBE
 • Lid van de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.
 • Lid van de Werkgroep Bewonerscommissies HBE

 

Trijnie Hollink

 • Voorzitter HBE
 • Voorzitter Huurdersplatform De Woonplaats
 • Lid van de Werkgroep Bewonerscommissies HBE

Andries Langenberg

 • Bestuurslid HBE
 • Lid van de Werkgroep Bewonerscommissies HBE
 • Lid van Klachtencommissie HBE

Pierre Martens

 • Penningmeester HBE
 • Bestuurslid Huurdersplatform De Woonplaats

Olav Langenberg

 • P&R
 • 2e voorzitter HBE

Femmy Meijer

•  Bestuurslid HBE

Michelle Janssen

•  Bestuurslid HBE / Notulist