Jan Heupers

 • Bestuurslid HBE
 • Lid van Klachtencommissie HBE
 • Lid van de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.
 • Lid van de Werkgroep Bewonerscommissies HBE

Trijnie Hollink

 • Voorzitter HBE
 • Voorzitter Huurdersplatform De Woonplaats
 • Lid van de Werkgroep Bewonerscommissies HBE

Pierre Martens

 • Penningmeester HBE
 • Bestuurslid Huurdersplatform De Woonplaats

Olav Langenberg

 • P&R
 • 2e voorzitter HBE
 • Adviseur inzake Woonbond

Michelle Janssen

 • Bestuurslid HBE
 • Notulist HBE

Thomas Groot

 • Bestuurslid HBE
 • Lid van Klachtencommissie HBE

Ismail Akhan

 • Bestuurslid HBE
 • Tweede penningmeester HBE