U woont in een woning die in het bezit is van woningcorporatie De Woonplaats. Meestal zal het contact tussen u beiden goed verlopen. Het kan echter zijn dat u een klacht heeft over uw woning, over de manier waarop u door de woningcorporatie behandeld bent of over bedrijven die in opdracht van de woningcorporatie werken. De woningcorporatie wil de bewoner zo goed mogelijk van dienst zijn. De bewoner is immers haar klant.

Indien u problemen heeft met uw verhuurder, dan moet u dat in eerste instantie zelf proberen op te lossen in overleg met De Woonplaats.
Zie onderstaande klachtenprocedure De Woonplaats.

Leg uw melding altijd vast door het invullen van het daarvoor bestemde klachtenformulier. Bewaar een kopie, zodat u later een bewijs kunt overleggen.
Ook mondelinge meldingen en afspraken kunt u het beste achteraf schriftelijk bevestigen door het invullen en opsturen/indienen van een klachtenformulier aan De Woonplaats, zodat u dat later altijd als bewijs kunt overleggen. Schriftelijk bewijs is van belang indien u later b.v. wilt gaan procederen.

Klik hier voor de volledige klachtenprocedure van De Woonplaats.

Als u na overleg met De Woonplaats niet tot een voor u bevredigende oplossing kunt komen, dan kunt u de hulp inroepen van één van de klachtencommissies, te beginnen bij de “Klachtencommissie HBE”.

Klik hier om de procedure van de klachtencommissie HBE in te zien.