Als u na overleg met De Woonplaats niet tot een voor u bevredigende oplossing kunt komen, kunt u de hulp inroepen van de “Klachtencommissie HBE”.

Dat kan telefonisch door tijdens de avonduren tussen 19:00 en 20:00 uw naam, adres, telefoonnummer en een korte omschrijving van uw klacht in te spreken op telefoonnummer 06-10600604 (Thomas Groot)

Dit nummer is alleen tussen 19:00 en 20:00 bereikbaar

U kunt uw probleem ook voorleggen aan één van onze medewerkers.
Dit kunt u doen door ons te mailen of door het invullen van het contactformulier.

U kunt ook eerder genoemde gegevens per brief sturen aan:

Huurders Belangenorganisatie Enschede
Broekheurne-ring 533
7544 TN Enschede

Of eventueel per email:

bestuur@hboe.nl

U wordt dan in alle gevallen zo snel mogelijk benaderd door één van onze medewerkers van de “Klachtencommissie HBE”, die vervolgens samen met u in overleg gaan met De Woonplaats om uw probleem te bespreken met de betreffende medewerkers van De Woonplaats. Gewoonlijk komen zij dan wel tot een voor u bevredigende oplossing. Lukt dat niet, dan zullen zij u eventueel adviseren – en u daarbij behulpzaam zijn – een klacht in te dienen bij de “Klachtencommissie Woningcorporaties Twente en Omstreken” of de gemeente Enschede.