Geachte bewonerscommissies,
Hierbij de link voor het begrotingsformulier 2015-2016.
Graag ontvangen wij deze voor 1 maart retour. Het geld
kunt u eind mei/begin juni verwachten. Voor vragen kunt
u ook contact opnemen met mij.
De verantwoording inclusief alle originele bonnen graag sturen
naar het volgende adres:
HBE
Dotterbloemstraat 53
7531 TB  ENSCHEDE
Onze vergaderingen zijn op de volgende data’s gepland:
Donderdag 21 april de algemene ledenvergadering
Donderdag 20 oktober de bewonerscommissievergadering.
Met vriendelijke groet,
Namens de HBE
Marianne Heupers
Secr. HBE
www.hboe.nl