Samenwerkingsovereenkomst tussen: Huurders Belangenorganisatie Enschede te Enschede
en Bewonerscommissies te Enschede

Doelstellingen en Uitgangspunten

  • De Bewonerscommissies goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degenen die zij vertegenwoordige.
  • De Huurdersorganisatie en de Bewonerscommissies middels de samenwerkingsovereenkomst mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan haar achterban te verantwoorden;
  • De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Huurdersorganisatie en de Bewonerscommissies te verduidelijken;
  • Regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de Huurdersorganisatie en de Bewonerscommissies te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen;
  • Het bevorderen van een gelijkwaardig overleg tussen de Huurdersorganisatie en de bewonerscommissies.

Lees de complete uitkomst in Samenwerkinsovereenkomst.pdf