HBE heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met:

  • Huurdersplatform De Woonplaats
  • De Woonplaats
  • Bewonerscommissies
  • Platform Huurdersverenigingen Enschede (PHE)
  • Gemeente Enschede (via het PHE)
  • Platform Woningcorporaties Enschede (PWE), (via het PHE)