Onze missie is het verdedigen van de belangen van huurders in deze prachtige stad die we allemaal thuis noemen.

Bij HBE geloven we dat iedere huurder recht heeft op een betaalbare, veilige en kwalitatief goede woning, ongeacht hun achtergrond of inkomensniveau. We zijn ervan overtuigd dat een goede huisvesting essentieel is voor het welzijn van individuen en gemeenschappen. Daarom zetten we ons dag in dag uit in om ervoor te zorgen dat deze rechten worden nageleefd.

Onze belangrijkste pijlers zijn:

  1. Belangenbehartiging: We zijn de stem van de huurders en pleiten voor hun belangen bij woningcorporaties, de gemeente en andere relevante partijen. We lobbyen voor eerlijke huurprijzen, redelijke huurverhogingen en transparante huurvoorwaarden. Daarnaast streven we naar goede woonomstandigheden, duurzaamheid en toegankelijkheid voor iedereen.
  2. Dienstverlening: HBOE staat klaar om huurders te ondersteunen en te adviseren. We bieden individueel advies over huurkwesties, zoals geschillen met verhuurders, onderhoudsproblemen of renovaties. We streven ernaar om huurders te helpen bij het oplossen van problemen en zoeken naar constructieve oplossingen die in het belang zijn van alle betrokken partijen.
  3. Samenwerking en participatie: We hechten veel waarde aan samenwerking en betrokkenheid van huurders. We moedigen huurders aan om deel te nemen aan de vergaderingen van de bewonerscommissies, werkgroepen en enquêtes. Op die manier kunnen we een breed scala aan perspectieven en ervaringen verzamelen, zodat we ons werk effectief kunnen uitvoeren en rekening kunnen houden met de diverse behoeften en wensen van huurders.

Bij HBE geloven we in een stad waarin iedere huurder zich veilig, gewaardeerd en gehoord voelt. We willen bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige huurmarkt, waarin de belangen van huurders centraal staan. Samen met huurders streven we naar betere woonomstandigheden en een leefbare stad voor iedereen.