De HBE is dit voorjaar (2011) een internetpanel gestart. Het streven van de HBE is dat het internetpanel zal gaan bestaan uit 150 tot 250 huurders van De Woonplaats Enschede
Het doel van het panel is om meningen onder de huurders van De Woonplaats te peilen op het gebied van beheer en beleid van de corporatie stadsbreed. Mogelijk zal in de toekomst ook wijkgericht enquêtes worden uitgezet.
De enquêtes worden uitgevoerd door de HBE. Het onderzoek betreft een onderwerp maar ook kan de HBE verschillende onderwerpen combineren in één enquête.
De rapportage wordt beknopt gehouden. Bij een korte vragenlijst is het conceptrapport binnen twee weken beschikbaar. Als de definitieve versie gereed is, wordt deze ook op de website van de HBE geplaatst. Alle uit de enquête voortvloeiende acties en resultaten zullen door de HBE op haar website worden gepubliceerd. Alle publicaties die op het internetpanel betrekking hebben, zijn daar voorzien van de toevoeging ‘I-panel’.
Er zal een doorlopende werving voor nieuwe panelleden plaatsvinden. Wilt ook u zich hiervoor aanmelden, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar het onderstaand e-mail adres.

bestuur@hboe.nl