Welkom op de website van de Huurdersbelangenvereniging Enschede.

Wij zijn de huurdersbelangenvereniging van woningbouwvereniging “de Woonplaats” in Enschede.

Namens het bestuur wensen wij u een prettig en gezond 2023 toe.

Na 2 moeilijke jaren ging het jaar 2022 weer de goede kant uit en konden we weer
een ALV houden, die helaas slecht werd bezocht. We hopen voor 2023 een betere
opkomst.

Wel hebben wij onze bewonerscommissies weer kunnen voorzien met een jaarlijkse
bijdrage, niet altijd de vraag, maar voldoende om wensen volgens de begroting te
regelen.

Ook voor 2023 krijgt u weer een begrotingsformulier om gelden voor het jaar 2023/2024 aan te vragen.

Helaas hebben 5 bewonerscommissies zich teruggetrokken wegens geen bestuursleden of te oud. Nieuw hebben zich 2 bewonerscommissies aangemeld.

Verder verzoeken we alle bewonerscommissies de namen van het voltallige bestuur
per 1-1-2023 op te geven.

Ter informatie gaat de Woonplaats werken in 2023 aan behoorlijke investeringen, zoals
nieuwbouw en verbeteringen van woningen.